content-img

Erling Strand, min bestefar, registrerte sin Malermesterbedrift i Oslo 28. mai 1945 som ansvarlig firma. I begynnelsen en liten bedrift som gjennom årene vokste i antall ansatte og omsetning. På et tidspunkt var bedriften til og med størst i landet beregnet ift antall ansatte med i overkant av 50 malere i sving.

I 1970 ble bedriften omdannet til familie-aksjeselskap med min far, Erik Strand, som daglig leder. Han overtok firmaet i 1985 og drev det frem til vi fusjonerte firmaet inn i Brendmoe & Kirkestuen AS i år 2000. Bedriften endret siden navnet til Alliero AS, som er dens navn i dag. Dette var kortversjonen av 74 år med historie.

Jeg har lenge tenkt tanken på å blåse liv i det gamle Strand-navnet innen bransjen, og med hjelp fra Malermester Buer står jeg her i dag som daglig leder og deleier i en bedrift som bærer familiens og mitt navn.

Gratis befaring
kontakt oss for befaring av ditt prosjekt!
Kontakt
«Jeg vet med meg selv at hadde jeg ikke gjort det, så ville jeg angret på det den dagen jeg sitter på gamlehjemmet»

Lars E. Strand

Sett i lys av historietimen ovenfor er jeg følgelig 3. generasjon malermester, men det var aldri noe press for å begynne i faget. Jeg fattet tidlig interesse for at dette var en yrkes-retning jeg kunne trives med og styrte skolegangen deretter.

For å ha litt i ryggsekken valgte jeg å ta utdannelse som bedriftsøkonom på BI før jeg avla svenne- og mesterbrev. Rundt årtusenskiftet var vår kollega John Brendmoe ute på frierferd, og loddet stemningen på om vi ønsket å fusjonere bedriftene våre.

Brendmoe & Kirkestuen AS og senere Alliero AS har vært en svært lærerik reise, men alt kommer til en ende, og i våres fant jeg det riktig å ta det grep å avslutte et sammenhengende forhold på mer enn 25 år og starte med blanke ark.

Gratis befaring

Kontakt oss for befaring av ditt prosjekt

Contact Form